Навчальний центр професійної реалізації студентів "Кар'єра-центр" був створений як підрозділ Одеського національного політехнічного університету наказом ректора № 27 від 14.03.2000 р.