Кар'єра-центр - Одеський національний політехнічний університет

Курс "Основи програмної інженерії"

1 березня 2016 року стартує новий курс «Основи програмної інженерії», присвячений загальним принципам розробки ІТ-продуктів.

Курс розроблено і викладається в рамках виконання Tempus проекту LeAGUe (543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES).

Метою курсу є вивчення базових понять програмної інженерії та набуття навичок їх використання для реалізації нескладних програмних продуктів. Після завершення навчання слухачі будуть здатні:

  • обирати найбільш придатну методологію розробки програмної системи;
  • аналізувати та формалізувати вимоги до програмного продукту;
  • розробляти невеликий програмний проект в команді;
  • керувати работою невеликої команди над програмним проектом.

Обсяг курсу - 3 кредити ECTS (01.03.16 – 31.05.16). Основна форма навчання - електронне навчання з використанням можливостей платформи dl.opu.ua).

В рамках курсу крім теоретичного навчання та виконання відносно простих вправ студенти, якщо бажатимуть, виконують програмний проект, який дає додатково 1 кредит ECTS. Для виконання проекту необхідною умовою є уміння програмувати однією з мов програмування високого рівня.

Навчання безкоштовне. Реєстрація на навчання з використанням форми

Якщо потрібна консультація з питань, що стосуються курсу, то слід звертатися до Олега Васильовича Стрельцова (ovstreltsov@gmail.com)